Schilderwerk

Bij Lommers Decoration kunt u terecht voor al uw binnen- en buitenschilderwerk.

Schilderwerk heeft in ons land een uitzonderingspositie. In andere landen wordt vooral gekeken naar de technische eigenschappen van de eindlaag.

Bij ons is ook de esthetische waarde van groot belang. Daarbij hebben we in ons land met vocht en soms sterk schommelende temperaturen te maken. Vanuit onze achtergrond en ervaring kunnen we u adviseren over alle soorten verf en hun toepassingsmogelijkheden.

Denk bijvoorbeeld aan sterk reinigbare verf of met een bepaalde hardheid. Verf bestand tegen chemicaliën, vochtregulerend, temperatuur consistent etc . Vanzelfsprekend werken we met materialen die het milieu zo min mogelijk belasten, zoals wettelijk is voorgeschreven.

Geprotocolleerde werkwijze

Om u het beoogde resultaat te garanderen, werken we met een goede inspectie en een daarop afgestemd plan van aanpak. Omdat vooral buitenschilderwerk door vele factoren beïnvloed kan worden, is het extra belangrijk om volgens een vaste methodiek te werken.

Werkwijze volgens IPPA

Daarin moet u verschillende zaken omschrijven en vastleggen. Denk aan beleid, doelstellingen, afspraken, processen en gedragsregels. Ook zorgen wij ervoor dat de eventuele risico’s van een opdracht inzichtelijk en wij passende maatregelen treffen. Daarbij leggen wij met u bovendien vast hoe onze organisatie die afspraken en werkwijze borgt. Niet in de laatste plaats geven wij aan hoe wij ervoor zorgen dat al onze medewerkers werken volgens de afspraken en deze worden regelmatig gecontroleert. 

arie-lommers-schilderen

Inspectie

Inspectie – Bij opname van het werk maken we eerst een inspectierapport, om de bestaande situatie vast te leggen. Hierin omschrijven we eventuele gebreken van de ondergrond.

Bijv. houtrot, openstaande verbindingen, kwaliteit van het binnenschilderwerk op de gevelkozijnen, de situatie van de verflaag, de kleur et cetera.

h

Plan van aanpak

Naar aanleiding van het inspectierapport maken we een voorstel. Hierin beschrijven we hoe we de eventuele gebreken herstellen en waarmee.

Ook staat in dit voorstel welk verfsysteem we toepassen met de uiteindelijke kleur(en). Dit begeleiden we met kenmerkbladen met technische gegevens van de gekozen producten.

Prijsvorming & afronding

Op basis van het plan van aanpak begroten we de kosten en maken we de verschillende posten voor u inzichtelijk.

Ten slotte nemen we de planning en overige details met u door.